Povijesni pregled

Početkom 90-tih godina, uslijed ratnih zbivanja i dolaskom velikog broja prognanika i izbjeglica na područje grada Zagreba javlja se potreba pružanja i zadovoljavanja egzistencijalne potrebe kroz osiguravanje ručka svim prognanicima i izbjeglicama.

Uslijed navedenih zbivanja otvaraju se Pučke kuhinje u kojima se prehranjuju desetci tisuća prognanika i izbjeglica. Krajem 90-tih godina Grad Zagreb putem Ured za zdravstvo i socijalnu skrb preuzima pučke kuhinje te na taj način osigurava ručak za socijalno ugrožene građane grada Zagreba.

Do 2002. hrana se priprema u Pučkoj kuhinji Dubrava koja je bila smještena u „Tvornici autobusa Zagreb“ (Gradska četvrt Gornja Dubrava), a potom se seli u bivše Prognaničko naselje Kosnica - Mičevac gdje se priprema obroka odvija do danas.

Prostor za podjelu ručka u Branimirovoj 35 (Gradska četvrt Medveščak) – Poslovna jedinica „Pučka blagovaonica u Branimirova“preuređen je 1999., a od 2002. ručak se dijeli i u Cerskoj 3 (Gradska četvrt Donji Dubrava) – Poslovna jedinica „Pučka blagovaonica Cerska.

Grad Zagreb, putem tadašnjeg Gradskog ureda za zdravstvo, rad i socijalnu skrb, a sada Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, osniva Ustanovu „Dobri dom“ Grada Zagreba Odlukom Skupštine Grada Zagreba 26. veljače 2004.

Novo osnovana Ustanova djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, preuzima sve dosadašnje oblike pomoći u prehrani Odjela za socijalnu skrb: prehranu u pučkoj kuhinji, program prava na dnevni obrok i dostavu, pomoć u obiteljskim paketima i pomoć djeci u mliječnoj hrani.

Od rujna 2004. Grad Zagreb putem Ustanove obnavlja i oprema blagovaonicu u Prenoćištu u Heinzlevoj 78 u koju se svakodnevno dostavlja ručak koji se priprema u Ustanovi za 90 korisnika prenoćišta.

Uočavajući potrebe građana, Ustanova u suradnji s Gradom Zagrebom i Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, pronalazi lokaciju na području Gradske četvrti Peščenica (Alfirevićeva 6) te u svibnju 2009. otvara novu Poslovnu jedinicu „Pučka blagovaonica Alfirevićeva“.

Na istoj lokaciji u studenom 2009. godine uređuju se prostorije za Poslovnu jedinicu „Vozni park“ koja od tada i djeluje na istoj lokaciji. Tijekom mjeseca kolovoza 2010. započela je s radom nova blagovaonica kao dio Poslovne jedinice "Termički blok – blagovaonica Kosnica" koja je dostupna korisnicima smještaja u Prenoćištu Gradskog društva Crvenog križa Grada Zagreba u bivšem prognaničkom naselju Kosnica.

Pravo na navedene vrste pomoći socijalne skrbi od strane Ustanove korisnici ostvaruju u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom putem uputnice/uvjerenja od strane nadležnog Centra za socijalnu skrb Zagreb kao osobe u socijalno zaštitnoj potrebi i temeljem uvida u njihov socijalni status. Listu korisnika pojedinog prava utvrđuje Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, te isti izdaje SOCIJALNU ISKAZNICU kojom korisnik ostvaruje pojedino pravo. Revizija prava na iste vrši se dva puta godišnje od strane stručnih službi Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

Unazad više od 15 godine iz Ustanove je podijeljeno 26,9 milijuna obroka sugrađanima u socijalno zaštitnoj potrebi, dostavljeno je više od 2,2 milijuna obroka u domove starijim i nemoćnim osobama, podijeljeno je više od 67 tisuća dječice od 0-12- mjeseci primilo je 775 tisuća jedinica zamjenskog mlijeka, gotovo 200 tisuća obitelji preuzelo je svoje prehrambene i higijenske pakete. Tradicionalno obilježavanje prvosvibanjske proslave u Parku Maksimir gdje je unazad 10 godina u organizaciji Grada Zagreba i Ustanove podijeljeno gotovo 600 tisuća porcija graha, a tradicija postaje i podjela bakalara na badnjak na Trgu Bana Josipa Jelačića – 25 tisuća porcija unazad tri godine.

Svakodnevno postupanje po načelima Upravljanja kvalitetom i sigurnošću hrane HACCP sustav, implementiran sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001, sustav gospodarenja otpadom ISO 14001 te sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti ISO 45000, jamči našim sugrađanima u socijalno zaštitnoj potrebi kvalitetan, zdravstveno ispravan, siguran i ukusan obrok.

Ustanova sa svojih 89 djelatnika djeluje na 5 lokacija, kroz dva Odjela, 5 Odsjeka, 8 Poslovnih jedinica, a Ravnateljstvo iste od prosinca 2004. nalazi se na adresi Kruge 44 u okviru DZ Centar.

Pristupačnost