Mi poslužujemo brižnost...

DOBRI DOM DOBRI DOM Zahvalnica DOBRI DOM

Ustanova "DOBRI DOM" Grada Zagreba

Dom ljudske solidarnosti.
Prehrana u pučkoj kuhinji

Prehrana u pučkoj kuhinji

U Gradu Zagrebu u okviru Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba osigurano je ostvarivanje prava na Prehranu u pučkoj kuhinji putem četiri pučke blagovaonice (Poslovne jedinice)
Pomoć djeci u mliječnoj hrani

Pomoć djeci u mliječnoj hrani

Pomoć djeci u mliječnoj hrani je oblik pomoći koji ostvaruje roditelj ili skrbnik djeteta u dobi do 12 mjeseci starosti

APEL GRAĐANIMA GRADA ZAGREBA COVID-19

COVID-19

PRAVILNO PRANJE RUKU

Danas u našim blagovaonicama

Danas u našim blagovaonicama

PODJELA OBROKA ODVIJA SE OD 11.00 - 13.30 Sati! RUČAK SE PREUZIMA ISKLJUČIVO UZ SOCIJALNU ISKAZNICU!!

Petak Branimirova, Alfirevićeva, Cerska, Kosnica

Oslić file na mediteranski s krumpirom

Kruh

Voće

Novosti