Prehrana u pučkoj kuhinji

Pravo na prehranu u pučkoj kuhinji mogu ostvariti:

- korisnici zajamčene minimalne naknade;
- radno sposoban samac i obitelj u kojoj je jednom članu obitelji račun blokiran sukladno propisima o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, a kojima mjesečni prihod po članu kućanstva ne prelazi 100 % od osnovice za izračun zajamčene minimalne naknade iz Zakona;
- starija osoba i osoba potpuno nesposobna za rad čiji je račun blokiran sukladno propisima o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, a kojoj mjesečni prihod ne prelazi 130 % od osnovice za izračun zajamčene minimalne naknade iz Zakona;
- korisnici novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata ostvarene sukladno zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Prehrana u pučkoj kuhinji organizira se svakodnevnom pripremom i podjelom ručka.

Pravo na prehranu u pučkoj kuhinji ne mogu ostvariti korisnici iz stavka 1. alineja 2., 3. i 4. članka 32. (Odluka o socijalnoj skrbi, Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22, 29/22 , 08/23 i 30/23) koji imaju u vlasništvu drugu nekretninu, osim nekretnine koju koriste za stanovanje.

Iznimno, pravo na prehranu u pučkoj kuhinji mogu ostvariti i osobe na temelju dopisa nadležnog tijela sukladno Zakonu koji mora sadržavati i pisanu procjenu nadležnog tijela o potrebi za ostvarivanjem prava.

Ured mjesečno utvrđuje korisnike prava na prehranu u pučkoj kuhinji na temelju dopisa nadležnog tijela sukladno Zakonu kojim se dokazuje da je korisnik zajamčene minimalne naknade, evidencije ureda kojom se dokazuje da je korisnik novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, potvrde FINA-e o blokadi računa ovršenika, ispisa prometa po zaštićenom računu za prethodni mjesec, obračuna plaće u prethodnom mjesecu za sve zaposlene članove kućanstva, obavijesti o mirovinskim primanjima za prethodni mjesec za sve članove kućanstva koji su u mirovini, izjave da nemaju u vlasništvu drugu nekretninu, osim nekretnine koju koriste za stanovanje.

Iznimno, ured mjesečno utvrđuje pravo na prehranu u pučkoj kuhinji osobama iz članka 32. stavka 4. iste odluke.

Pravo na prehranu u pučkoj kuhinji korisnicima iz članka 32. iste odluke prestaje ako nisu koristili najmanje jednu trećinu prava na prehranu u pučkoj kuhinji u tromjesečnom razdoblju, osim ako su bili na bolničkom liječenju što dokazuju vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom.

Pravo na prehranu u pučkoj kuhinji može se ponovno ostvariti nakon proteka roka od tri mjeseca od prestanka korištenja prava. Korisnici prava na prehranu u pučkoj kuhinji ne mogu istodobno biti korisnici prava na pomoć u obiteljskim paketima.

U Gradu Zagrebu u okviru Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba osigurano je ostvarivanje prava na Prehranu u pučkoj kuhinji putem tri pučke blagovaonice (Poslovne jedinice).

Prehrana u pučkim blagovaonicama organizira se svakodnevnom pripremom i podjelom ručka (blagdani, praznici, subota, nedjelja – radno)

Lokacije kroz koje se provodi djelatnost Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba:

  • PJ „Blagovaonica Branimirova“, Kneza Branimira 35
  • PJ „Blagovaonica Cerska", Cerska 3
  • PJ „Blagovaonica Alfirevićeva", Alfirevićeva 6

Pristupačnost