Rad za opće dobro i humanitarni rad

Ugovorom o postojanju zajedničkog interesa za izvršavanjem rada za opće dobro na slobodi između Ministarstva pravosuđa i Ustanove «Dobri dom» Grada Zagreba

Omogućeno je izvršavanje kaznenopravne sankcije rada za opće dobro na slobodi po kaznenom i prekršajnom zakonu. Uspostavom Ureda za probaciju od svibnja 2011. godine suradnja je nastavljena.

Svrha provođenja ove mjere je da se osuđenike ne isključi iz društva već da se uz pomoć i nadzor društvene zajednice, dragovoljno, osobnim postupcima, radom i odnosom prema posljedicama izazvanim počinjenim kaznenim i prekršajnim djelom razvije svijest o štetnosti određenih ponašanja i odgovornosti za štetne posljedice.

Pojedinačnim ugovorom između Centra za socijalnu skrb Zagreb i naše Ustanove za svakog maloljetnog prijestupnika osiguravaju se uvjeti za odrađivanje humanitarnog rada.

S obzirom da je djelatnost poslodavca humanitarnog karaktera obavljanje rada za opće dobro kao i humanitarnog rada postignuta je korist za društvenu zajednicu te odgovara općoj svrsi izvršavanja kaznenopravnih sankcija i posebnoj svrsi izvršavanja rada za opće dobro kao i humanitarnog rada maloljetnih počinitelja kaznenog djela.

U Ustanovi «Dobri dom» Grada Zagreba izvršavanje rada za opće dobro i humanitarnog rada provodi se na pomoćnim poslovima u okviru PJ Blagovaonicama: Branimirova, Alfirevićeva i Cerska te na poslovima uređenja eksterijera PJ „Termičkog bloka-blagovaonice Kosnica“.

Pristupačnost