Usluga smještaja

Sukladno čl. 38. Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22, 29/22, 8/23, 30/23, 39/23) pravo na smještaj u prihvatilište ili prenoćište imaju:

- beskućnici koje na smještaj uputi nadležno tijelo sukladno Zakonu;
- odrasle osobe koje se zateknu izvan mjesta prebivališta ili boravišta i nisu u stanju brinuti se o sebi;
- odrasle osobe koje nemaju prebivalište ili boravište i nisu u stanju brinuti se o sebi i
- odrasle osobe kojima je zbog krizne situacije ugrožen život, zdravlje ili dobrobit.

Obitelj s maloljetnom djecom kojoj je zbog krizne situacije ugrožen život, zdravlje ili dobrobit ostvaruje pravo na smještaj u stambenim prostorima na korištenju ili u vlasništvu Grada Zagreba, osim u prihvatilištu ili prenoćištu. Navedenu uslugu obitelj s maloljetnom djecom ostvaruje ako nije u mogućnosti sama osigurati smještaj.

Korisnicima usluge smještaja osigurava se stanovanje i organizirane aktivnosti tijekom dana, uz stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju njihovih osnovnih i dodatnih životnih potreba.

Usluga smještaja traje najdulje do najdulje do šest mjeseci počevši od dana korištenja smještaja, a iznimno do godinu dana.

Pristupačnost