Prehrana u pučkoj kuhinji

U Gradu Zagrebu u okviru Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba osigurano je ostvarivanje prava na Prehranu u pučkoj kuhinji putem četiri pučke blagovaonice (Poslovne jedinice)

Prehrana u pučkim blagovaonicama organizira se svakodnevnom pripremom i podjelom ručka.

Pravo na Prehranu u pučkoj kuhinji imaju:

  • korisnici stalne pomoći i jednokratnih pomoći dok za to postoji prijeka potreba sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi
  • samohrani roditelj jednog ili više maloljetne djece, ako je: korisnik stalne pomoći i korisnik jednokratne pomoći dok za to postoji prijeka potreba.
  • privremeno se može odobriti pravo na prehranu u pučkoj kuhinji i osobama bez hrvatskog državljanstva koji imaju stalni boravak u Republici Hrvatskoj, ako to zahtijevaju životne okolnosti u kojima su se našle.


Ostvarivanje ovog prava može se realizirati putem:

Centra za socijalnu skrb Zagreb - područnog Ureda prema mjestu prebivališta koji izdaje Uvjerenje za prehranu u Pučkoj kuhinji, te izdavanjem socijalne iskaznice od strane Odjela za socijalnu skrb Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom - Nova Cesta 1. Navedena prava ostvaruju se temeljem važeće Odluke o socijalnoj skrbi Grada Zagreba.

Lokacije kroz koje se provodi djelatnost Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba:

  • PJ „Blagovaonica Branimirova“, Kneza Branimira 35
  • PJ „Blagovaonica Cerska", Cerska 3
  • PJ „Blagovaonica Alfirevićeva", Alfirevićeva 6
  • PJ „Termički blok-blagovaonica Kosnica“, Domovinska ulica 10, Velika Kosnica, koji uključuje pripremu obroka i Pučku blagovaonicu namijenjenu za korisnike Prenoćišta Gradskog društva Crvenog križa Grada Zagreba

Pristupačnost