Kontrola kvalitete

Kontrola kvalitete

Upoznat ćemo Vas ukratko s obvezama i postupcima u svezi izrade jelovnika, kontrole i nadzora namirnica koje se koriste za pripremu obroka, ali i kontrole pripremljenih obroka, vode za piće i otpadnih voda, kontrole prostorija za pripremu i podjelu hrane, predmeta opće uporabe te zaposlenika Ustanove:

  1. jelovnici za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba izrađuju se i planiraju 14 dana unaprijed. Namirnice koje se koriste za svakodnevnu pripremu obroka moraju svojom kvalitetom odgovarati važećim zakonima, propisima i pravilnicima o kvaliteti robe i namirnica u prometu te moraju biti ispravno deklarirane.
  2. zdravstvena kontrola namirnica, vode za piće i otpadnih voda, kao i prosuđivanje mikrobiološke čistoće u objektima za proizvodnju i promet namirnica odvija se periodički i to:
  • mikrobiološka analiza briseva ruku djelatnika koji rade na pripremi i preradi hrane, kao i brisevi s radnih površina, posuđa i pribora za jelo na svim lokacijama Ustanove, pri čemu se analizira 100 briseva godišnje.
  • ispitivanje mikrobiološke ispravnosti uzoraka hrane 4 puta godišnje na lokacijama svih blagovaonica i termičkog bloka (16 uzoraka godišnje).
  • ispitivanje gotovih obroka hrane za određivanje kalorijske vrijednosti i protektivnog sastava obroka hrane (15 uzoraka godišnje) pri čemu je do sada analizirano preko 150 uzoraka gotovih obroka.
  • kontinuirano praćenje zdravstvene ispravnosti vode za piće sukladno važećoj zakonskoj regulative. Uzimanje uzoraka vrši se 2 puta godišnje na lokacijama svih blagovaonica te 4 puta godišnje u termičkom bloku (12 analiza godišnje).
  • uzorkovanje i analiza otpadnih voda u bivšem prognaničkom naselju Kosnica 4 puta godišnje te ispitivanje inertnog otpada iz uređaja za obradu otpadnih voda.

Gore navedene analize provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, laboratoriji Službe za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju.

Imajući u vidu broj pripremljenih obroka tijekom godine te zdravstveno-socijalni status naših korisnika, važno je istaknuti da Ustanova ulaže maksimalan trud kako bi se spriječili slučajevi oboljenja prouzrokovani kako nepravilnim postupanjem prilikom pripreme i termičke obrade namirnica, tako i nedovoljnom kvalitetom istih. Upravo zbog toga se posebna pažnja posvećuje zdravstvenoj ispravnosti namirnica i pripremljenih obroka te sanitarno – higijenskim uvjetima u svim poslovnim jedinicama.

U svrhu nadzora provedbe uspostavljenih higijenskih i HACCP principa, osnovano je i Povjerenstvo za sanitarno – higijenski nadzor nad poslovnim jedinicama Ustanove. Članove Povjerenstva čine nutricionist, glavna kuharica, šef Odsjeka za tehničke i pomoćne poslove te predstavnik Odjela za zdravstvenu ekologiju Gradskog ureda za zdravstvo. Navedeni Odjel Gradskog ureda za zdravstvo periodički povodi monitoring vode za piće (12 uzoraka godišnje) i ispitivanje mikrobiološke ispravnosti gotovih obroka (12 uzoraka godišnje) u Ustanovi.

Kontrola se povjerava djelatnicima Ustanove u Odjelu prehrambeno - tehničkih i pomoćnih poslova gdje se hrana priprema, transportira, obrađuje i održava, postupcima samokontrole koji u svakoj fazi prehrambenog lanca omogućuju nadzor nad uvjetima rada i prevenciju slučajnog zagađenja hrane.

Odsjek za kontrolu kvalitete, nutricionizam, sanitarno-higijenski nadzor i gospodarenje otpadom kontinuirano vrši sanitarno-higijensku kontrolu nad Poslovnim jedinicama Ustanove, vozilima za transport hrane te vodi računa da svaki radnik ima važeću sanitarnu knjižicu, te da radnici koji svakodnevno na svojem radnom mjestu dolaze u kontakt s hranom imaju položen tečaj za stjecanje potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni („Tečaj higijenskog minimuma“). Odsjek također prikuplja i kontrolira dokumentaciju koja se odnosi na kvalitetu i zdravstvenu ispravnost proizvoda od dobavljača namirnica i sredstava za čišćenje (deklaracije, specifikacije proizvoda, analitička izvješća, STL liste i dr.) te kontaktira i podnosi izvješća nadležnom Ministarstvu poljoprivrede o postupcima doniranja hrane s obzirom da je Ustanova upisana u Registar posrednika u doniranju hrane pri nadležnom ministarstvu. Zadaće su Odsjeka i izgrađivanje sustava upravljanja okolišem te osiguravanje i nadziranje da se SUO primjenjuje, održava i neprestano poboljšava, a od nedavno i sudjelovanje u sustavu upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu kao novog integriranog sustava.

Pristupačnost