Pomoć u obiteljskim paketima

Pomoć u obiteljskim paketima ostvaruje obitelj ili skrbnik troje i više maloljetne djece ako su korisnici zajamčene minimalne naknade.

Pomoć u obiteljskim paketima ostvaruje jednoroditeljska obitelj s jednim ili više maloljetne djece ako je korisnik zajamčene minimalne naknade.

Pomoć u obiteljskim paketima ostvaruje i obitelj hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ako redoviti ukupni mjesečni prihodi hrvatskog branitelja i članova njegova kućanstva ne prelaze 230 % od osnovice za izračun drugih naknada iz Zakona, uvećana za 20 %.

Pomoć u obiteljskim paketima ostvaruje obitelj ili skrbnik troje i više maloljetne djece i jednoroditeljska obitelj s jednim ili više maloljetne djece, u kojoj je jednom članu obitelji račun blokiran sukladno propisima o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, a kojima mjesečni prihod po članu kućanstva ne prelazi 100 % od osnovice za izračun zajamčene minimalne naknade iz Zakona.

Pomoć u obiteljskim paketima ostvaruje obitelj ili samac koji su se zbog elementarne nepogode (potres, poplava, požar i drugo), zdravstvenog stanja, nezaposlenosti i drugih kriznih situacija našli u nepovoljnim životnim okolnostima, dok te okolnosti traju.

Pomoć u obiteljskim paketima ne mogu ostvariti korisnici iz stavka 4. članka 26. (Odluka o socijalnoj skrbi, Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22, 29/22 , 08/23 i 30/23) koji imaju u vlasništvu drugu nekretninu, osim nekretnine koju koriste za stanovanje.

Pomoć u obiteljskim paketima ostvaruje se podjelom obiteljskih paketa koji sadrže: namirnice, sredstva za čišćenje i održavanje osobne higijene.

Korisnike pomoći u obiteljskim paketima mjesečno utvrđuje ured, i to za:

- korisnike zajamčene minimalne naknade na temelju dopisa nadležnog tijela sukladno Zakonu;
- obitelj branitelja Domovinskog rata na temelju evidencije ureda;
- korisnike iz članka 26. stavka 4. iste odluke na temelju potvrde FINA-e o blokadi računa ovršenika, ispisa prometa po zaštićenom računu za prethodni mjesec, obračuna plaće u prethodnom mjesecu za sve zaposlene članove kućanstva, obavijesti o mirovinskim primanjima za prethodni mjesec za sve članove kućanstva koji su u mirovini i izjave da nemaju u vlasništvu drugu nekretninu, osim nekretnine koju koriste za stanovanje;
- korisnike iz članka 26. stavka 5. ove odluke na temelju procjene ureda.

Pravo na pomoć u obiteljskim paketima korisnicima pripada od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je zaprimljen dopis nadležnog tijela sukladno Zakonu ili je zaprimljen zahtjev korisnika iz članka 26. stavaka 3., 4. i 5. iste odluke.

Pravo na pomoć u obiteljskim paketima korisnicima prestaje ako ga ne koriste tri puta u šest mjeseci, a mogu ga ponovno ostvariti nakon proteka roka od tri mjeseca od prestanka korištenja.

Program Pomoć u obiteljskim paketima u potpunosti je besplatan za korisnike, a provodi se u okviru djelatnosti Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba jednom na mjesec uz predočenje i evidenciju preuzetog paketa putem socijalne iskaznice u elektronskom obliku na lokaciji PJ „Zagrebački velesajam“.

Socijalnu iskaznicu izdaje Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom prilikom ostvarivanja navedenog prava.

SADRŽAJ PREHRAMBENOG OBITELJSKOG PAKETA ZA MJESEC SRPANJ / 2024

Podijela obiteljskih paketa odvija se na Zagrebačkom Velesajmu - Paviljon 25, zapadni ulaz.

Podijela se vrši od 7:30-14:30

Pristupačnost