Pomoć djeci u mliječnoj hrani

Pomoć djeci u mliječnoj hrani je oblik pomoći koji ostvaruje roditelj ili skrbnik djeteta u dobi do 12 mjeseci starosti

ako je po procjeni odabranog liječnika pedijatra utvrđena potreba za dodatnom prehranom, pod uvjetom da roditelj ili skrbnik djeteta žive u zajedničkom kućanstvu s djetetom.

Program Pomoć djeci u mliječnoj hrani provodi se u okviru djelatnosti Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba (Odsjek za socijalnu skrb) jednom na mjesec uz predočenje socijalne iskaznice i evidenciju preuzetog paketa u elektronskom obliku na lokaciji Frana Alfirevića 6.
Pravo na navedenu vrstu pomoći ostvaruje se u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom na temelju priložene potrebne dokumentacije sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Zagreba te se istovremeno izdaje socijalna iskaznica putem koje se ostvaruje navedeno pravo.

Pristupačnost