Kontrola kvalitete

Ustanova godišnje pripremi cca. 1 550 000 obroka, te je kroz cijelu godinu pod kontinuiranima nadzorom ovlaštenih i neovisnih institucija koje nadziru zdravstvenu ispravnost obroka i provedbu sanitarno higijenskih mjera zaštite kako djelatnika tako i pred
Kontrola kvalitete

Tijekom godine provede se 39 analiza koje se odnose na mikrobiološku ispravnost gotovih obroka hrane. Prema mišljenju ovlaštenog laboratorija proteklih godina, a obzirom na ispitivane mikrobiološke parametre svi uzorci bili su zdravstveno ispravni. S ciljem ispitivanja kalorijske vrijednosti i protektivnog sastava obroka godišnje se napravi 27 analiza.

Tijekom godine izuzima se 100 mikrobioloških analiza briseva ruku te briseva s radnih površina. Mikrobiološkim ispitivanjem namirnica i predmeta opće uporabe od strane ovlaštenog laboratorija proteklih godina ustanovljeno je u smislu odredbi Pravilnika o normativima mikrobiološke čistoće i metode njenog određivanja da je mikrobiološka čistoća sva četiri objekta dobra, a nalazi mikrobioloških analiza briseva ruku i uzoraka hrane-obroka su uredni.

Važno je istaknuti da je svaki obrok za sebe pripreman po istoj propisanoj proceduri i normativnim vrijednostima, koja je propisana Kuharicom Ustanove Dobri dom Grada Zagreba, temeljem implementiranog sustava HACCP-a (od 2007.), za koji je izvršena analiza obzirom na energetsku vrijednost te isti u potpunosti odgovaraju preporučenim dnevnim količinama prehrambenih tvari (Dietary reference intakes for energy, carbohydrate, fiber, fat, fatty ACIDS, Cholestrol, Protein and Amino Acids; Institut of Medicine, Food and Nutrition Bord; Washington, DC. QP141.D529 2005). Ustanova također posjeduje certifikat ISO 9001: 2008.

Učešća prehrambenih komponenata (bjelančevine, mast, ugljikohidrati) te masa, ukupna energetska vrijednost, energetski udio proteina, masti i ugljikohidrata gotovog analiziranog obroka koji se priprema u našoj kuhinji su zadovoljavajuća i uravnotežena.

Uravnotežena prehrana prosječnog pojedinca temelji se na dnevnom unosu hrane čija je ukupna energetska vrijednost 2000 kcal (8400 kJ) pri čemu treba uzeti u obzir da dnevne potrebe za energijom variraju ovisno o dobi, spolu, tjelesnoj aktivnosti, zdravstvenom stanju osobe kao i o mnogim drugim faktorima. Isto tako treba naglasiti da gore navedene dnevne potrebe za energijom ( 2000 kcal ) treba ravnomjereno rasporediti tijekom cijelog dana u 3 do eventualno 5 obroka.

Svjesni smo činjenice da je planiranje obroka važan dio nutritivne njege čovjeka, jer smanjeni unos hrane i neadekvatna prehrane, čak i onih relativno zdravih osoba čine predisponiranima za nutritivni deficit. Na nutritivni status i prehranu osoba između ostalog utječu i fiziološke i metaboličke osobnosti te specifični zdravstveni problemi. Važno je napomenuti da je mnogim korisnicima naših usluga pripremljen obrok od strane naše Ustanove uistinu i jedini koju su konzumirali tijekom dana. Uzimajući sve to u obzir, kod izrade jelovnika vodi se između ostaloga i računa o sljedećem:

-da odabir namirnica bude vrlo raznolik, prilagođen sezonskoj ponudi pogotovo kada se radi o ponudi voća i povrća,

-o dovoljnom unosu energije putem obroka,

-o uravnoteženosti obroka, tako da je omjer unosa bjelančevina, masti, ugljikohidrata i vlakana u preporučenom omjeru (preporučeni unos ugljikohidrata trebao bi osigurati 55-60% ukupnog dnevnog unosa, bjelančevine bi dnevno trebale osigurati 12-15% ukupne unesene energije, a unos prehrambenih masnoća preporučuje se ograničiti na 30% ukupnog energetskog unosa ili manje (naravno ove unose treba gledati reciprocitetno u odnosu na broj kalorija koje naši korisnici dobivaju sa preuzetim ručkom), o provedbi trajnog nadzora nad cjelodnevnim postupanjem, pripremljenim obrokom i njegovom kvalitetom, kao i kvantitetom koja mora biti u skladu s propisanim normativima.

Ustanova Dobri dom Grada Zagreba dnevno priprema jedan glavni obrok, sukladno odluci Grada Zagreba. U tom obroku je osigurano 45-50 % dnevnih potreba za energijom što pokazuju rezultati analize na energetsku vrijednost koje za Ustanovu Dobri dom Grada Zagreba provodi nadležni ovlašteni laboratorij.

U pučkim blagovaonicama suha podjela vrši se jednom mjesečno (subota), a ovisno o potrebama Ustanove koje se iskazuju kroz generalno čišćenje objekata, remont strojeva i opreme, tekuće ili izvanredno održavanje ili izvođenje određenih građevinskih radova. Napominjemo da Poslovne jedinice Termički blok i pripadajuće pučke blagovaonice u kojima se obroci pripremaju i dijele rade 7 dana u tjednu odnosno svih 365 dana u godini, te su gore navedeni zahvati uistinu neophodni, pa samim time i potrebna intervencija po pitanju jelovnika u tih 12 dana godišnje.

Zadovoljstvo korisnika i ispunjavanje njihovih želja u okviru realnih mogućnosti, primarni je cilj i parametar prema kojem se mjeri ukupna uspješnost, a održavanje higijenskih uvjeta preduvjet je za proizvodnju kvalitetnog i zdravstveno ispravnog proizvoda. Kako bi se postigla, održavala i osnaživala kvaliteta koja jamči siguran proizvod, nužno je primjena i neprekidno poboljšavanje učinkovitost procesa i sustava.

Politika kvalitete koju je zacrtala naša Ustanova temelji se na vrlo visokim standardima sanitarno higijenskih normi, kojih je rezultat zdrav i ispravan obrok, čiste i uredne radne prostorije i djelatnici koji u njima rade, a sve to s ciljem zdravstveno ispravnog, sigurnog i ukusnog obroka a samim time i zadovoljnog krajnjeg korisnika naše usluge.

Pristupačnost