2. međunarodni Kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane – ŽIVOTNI CIKLUS HRANE, 13.-16. studenog 2018., Opatija.

Potaknuti velikim interesom kojeg je izazvao Prvi hrvatski Kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane s međunarodnim sudjelovanjem u studenom 2017.
2. međunarodni Kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane – ŽIVOTNI CIKLUS HRANE, 13.-16. studenog 2018., Opatija.

Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar ove je godine organizirao još veći i edukativniji Kongres s ciljem razmjene iskustava hrvatskih i međunarodnih stručnjaka te podizanja svijesti o tematici zdravstvene ispravnosti i sigurnosti hrane.

Program Drugog Kongresa obuhvatio je aktualne teme iz područja zdravstvene ispravnosti i kvalitete hrane, s naglaskom na učinke na zdravlje ljudi te rasprave o novim tehnologijama, kriznom komuniciranju i upravljanju rizicima, ekološkoj proizvodnji hrane i GMO-u, sustavima upravljanja, ispitivanja, certifikacije i akreditacije, razvoju i primjeni analitičkih metoda, mikrobiološkoj sigurnosti hrane, sigurnosti materijala koji dolaze u kontakt s hranom i vodom za piće, zemljopisnom podrijetlu i patvorenju hrane, prevenciji bolesti i bolestima koje se prenose hranom, zdravstvenom turizmu, trendovima u suplementaciji i dodacima prehrani, internetskoj prodaji hrane te brojnim drugim važnim i srodnim temama.


Polazeći od ključne pretpostavke kako je sigurnost hrane zajednička odgovornost države, proizvođača, distributera, struke, ali i samih potrošača, o stručnim i aktualnim temama u ovome području na ovogodišnjem Kongresu govorili su vrhunski predavači i sugovornici. Ovogodišnje izdanje Kongresa, na tragu je odaziva na Prvi Kongres, gdje je svoja znanja i iskustva u četiri dana razmijenilo preko 300 sudionika te 20 istaknutih gostujućih predavača iz zemlje i svijeta, okupilo je još brojnije predavače i stručnjake koji su potaknuli nove rasprave te ponudili najnovija saznanja o važnim temama u području sigurnosti i kvalitete hrane. U radu Kongresa ispred Ustanove vrlo aktivno su sudjelovali ravnatelj Ustanove Alen Župan, mag.soc.gerontologije i Nataša Radulović, mag.nutricionizma, te su imali izlaganje u vidu postera na temu: INETRGRATED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN A SOCIAL CARE INSTITUTION.

Ustanova je vrlo aktivno sudjelovala i u radu 1. Kongresa o sigurnosti i kvaliteti hrane – NOVA POSTIGNUĆA I BUDUĆI IZAZOVI, koji se održao u mjesecu studenom 2017. u Opatiji. Ispred Ustanove svoj rad predstavili su ravnatelj Ustanove Alen Župan i Nataša Radulović: PUČKA KUHINJA – MJESTO ZDRAVSTVENO ISPRAVNOG, SIGURNOG I KVALITETNOG OBROKA

Ustanova Dobri dom Grada Zagreba jedinstvena je institucija u Europi koja pruža uslugu prehrane za građane Grada Zagreba u socijalnoj potrebi. Svakodnevno se priprema oko 3500 obroka, odnosno 1,2 milijuna obroka godišnje, a od osnutka Ustanove 2004., 16 milijuna obroka. Svrha rada je ukazati na pružanje kvalitetne usluge prehrane u pučkoj kuhinji koja rezultira zdravstveno ispravnim, sigurnim i kvalitetnim obrokom te zadovoljnim korisnikom. Isto tako svrha rada je stvoriti komparativni prikaz o kvaliteti kompletne usluge koju Ustanova pruža kroz usporedbu rezultata analiza od strane ovlaštenog laboratorija i ocjena korisnika o kvaliteti usluge.

U radu su prikazani rezultati analize od strane ovlaštenog laboratorija koji se odnose na mikrobiološku kontrolu obroka i predmeta opće uporabe, kontrolu vode za piće te određivanje nutritivnog sastava obroka. Dobiveni podaci uspoređeni su s ocjenom korisnika o kvaliteti kompletne usluge koja je dobivena osobnim anketiranjem na uzorku od 399 ispitanika. Rezultati analitičkih izvješća o kontroli obroka, predmeta opće uporabe i vode za piće prikazuju da su svi kontrolirani uzorci u ispitivanom periodu sukladni s obzirom na važeće zakonske propise. Od osnutka Ustanove 2004. nije zabilježen niti jedan slučaj kontaminacije obroka prouzročen neadekvatnim rukovanjem istim tijekom pripreme i podjele. Rezultati analiza nutritivnog sastava obroka pokazuju da obroci obzirom na energetsku vrijednost odgovaraju preporučenim dnevnim količinama prehrambenih tvari, da su učešća prehrambenih komponenata zadovoljavajuća, a prehrana uravnotežena. Rezultati anketa prikazuju niže ocjene za kvalitetu i ponudu jela (3.6) te veličinu porcije (3.7) dok su čistoća, urednost, opremljenost prostora, ljubaznost osoblja i njihova predanost poslu ocijenjeni višom ocjenom (4.7).

Rezultati analitičkih izvješća pokazuju da se pažnja posvećuje zdravstvenoj ispravnosti te nutritivnom sastavu pripremljenih obroka kao i sanitarno-higijenskim uvjetima u Ustanovi.. Rezultati ankete potvrđuju niže ocjene za kvalitetu i ponudu jela te veličinu porcije, te se stoga može zaključiti kako postoji prostor za poboljšanje usluge.

Pristupačnost