Naslovna
O nama
Aktualnosti
Vrste pomoći socijalne skrbi
Ostali oblici pomoći
Javna nabava
Katalog informacija
Video i foto galerija
Kontakti
Ukratko o nama

Ustanova "Dobri dom" Grada Zagreba je ustanova čiji je osnivač Grad Zagreb.
Ustanova Dobri dom Grada Zagreba u okviru svoje nadležnosti i sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Zagreba (Sl. glasnik Grada Zagreba 7/08) te Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Zagreba (Sl. glasnik Grada Zagreba 2009.), pruža sljedeće vrste pomoći...   |   više
Kategorije

Prehrana u pučkoj kuhinji
Prehrana u pučkoj kuhinji
Pravo na dnevni obrok i dostavu
Pravo na dnevni obrok i dostavu
Pomoć u obiteljskim paketima
Pomoć u obiteljskim paketima
Pomoć djeci u mliječnoj hrani
Pomoć djeci u mliječnoj hraniKontakti

Ustanova "DOBRI DOM"
Grada Zagreba
Adresa: Kruge 44/2
Tel: + 385 1 6311 640
Fax: + 385 1 6311 649
E-mail: info@dobri-dom.hr
Vrste pomoći socijalne skrbi

Prehrana u pučkoj kuhinji

U Gradu Zagrebu u okviru Ustanove Dobri dom Grada Zagreba osigurano je ostvarivanje prava na Prehranu u pučkoj kuhinji putem četiri pučke blagovaonice, na lokacijama: Branimirova 35, Cerska 3, Alfirevićeva 6 i u okviru „Termičkog bloka Kosnica“ za korisnike prenoćišta koje je u nadležnosti Gradskog društva Crvenog križa Grada Zagreba.
Prema evidenciji Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom broj korisnika pučke kuhinje je 4000 (aktivnih korisnika 4618, evidencija Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom)  dok u navedenim pučkim blagovaonicama svakodnevno objeduje između 3900 - 4200 korisnika. Godišnje se pripremi oko 1 650 000 obroka. Početkom rujna 2004. g. opremljena je blagovaonica u okviru Prenoćišta, Heinezelova 78, gdje su se dostavljali obroci za 90 korisnika Prenoćišta "Zagreb" (zatvorena u kolovozu 2010.). Otvaranjem nove blagovaonice (svibanj 2009.) u Alfirevićevoj 6 rasteretila se blagovaonica u Branimirovoj za 1100 korisnika, te su se time smanjili redovi i vrijeme čekanja na preuzimanje obroka.
Od kolovoza 2010. započela je s radom nova blagovaonica u okviru Poslovne jedinice "Termički blok-blagovaonica Kosnica" koja je dostupna korisnicima smještaja (beskućnicima) u prihvatilištu „Crvenog križa Grada Zagreba“, a koje se nalazi u bivšem prognaničkom naselju Kosnica (dnevno 180 do 200 korisnika prihvatilišta).
 
Blagovaonica je dioPoslovne jedinice „Termički blok-blagovaonica Kosnica. Zadržati ali i povisiti standard usluge, zaštita kvalitete života korisnika s navedenog područja te bolja distribucija obroka i njihova dostupnost neki su od razloga zašto je neophodno da Ustanova "Dobri dom" Grada Zagreba pronađe tijekom 2014/2015. mogućnost otvaranja još jedne nove blagovaonice u zapadnom dijelu grada, na čemu se intenzivno radi.
Prehrana u pučkim blagovaonicama organizira se svakodnevnom pripremom i podjelom ručka te je za korisnike u potpunosti besplatna.
Pravo na Prehranu u pučkoj kuhinji imaju:
  • korisnici stalne pomoći i jednokratnih pomoći dok za to postoji prijeka potreba sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i korisnici  
  • samohrani roditelj jednog ili više maloljetne djece, ako je: korisnik stalne pomoći i korisnik jednokratne pomoći dok za to postoji prijeka potreba.
  • privremeno se može odobriti pravo na prehranu u pučkoj kuhinji i osobama bez hrvatskog državljanstva koji imaju stalni boravak u Republici Hrvatskoj, ako to zahtijevaju životne okolnosti u kojima su se našle.

Ostvarivanje ovog prava može se realizirati putem Centra za socijalnu skrb Zagreb - područnog Ureda prema mjestu prebivališta koji izdaje Uvjerenje za prehranu u Pučkoj kuhinji,  a na temelju istog izdaje se SOCIJALNA ISKAZNICA od strane Odjela za socijalnu skrb Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom - Nova Cesta 1. Navedena prava ostvaruju se temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Zagreba (Sl. glasnik Grada Zagreba 7/08), Odluke izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Zagreba (Sl. glasnik Grada Zagreba 22/09.)
Ustanova Dobri dom Grada Zagreba ni na koji način ne sudjeluje u vidu odluke, uvjerenja ili riješenja, a na temelju kojih građani ostvaruju ili gube prava na vrste socijalne pomoći koje se u Ustanovi pružaju.
 
Lokacije kroz koje  se provodi djelatnost Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba:
  • PJ Pučka blagovaonica "Branimirova", Kneza Branimira 35
  • PJ Pučka blagovaonica "Cerska", Cerska 3
  • PJ Pučka blagovaonica "Alfirevićeva ", Alfirevićeva 6
  • PJ Termički blok-blagovaonica "Kosnica", Naselje Kosnica bb, Velika Gorica koja uključuje pripremu obroka i blagovaonicu namijenjenu isključivo za korisnike Prenoćišta Crvenog križa Grada Zagreba.
Branimirova Cerska Alfirevićeva Kosnica