Konferencija „Međuresorna suradnja, mentalno zdravlje i moderne tehnologije – izazovi moderne probacijske službe"

Konferencija „Međuresorna suradnja, mentalno zdravlje i moderne tehnologije – izazovi moderne probacijske službe

U organizaciji Ministarstva pravosuđa i uprave i Norveške uprave za izvršavanje sankcija u Opatiji se od 4. do 5. listopada održava međunarodna konferencija „Međuresorna suradnja, mentalno zdravlje i moderne tehnologije – izazovi moderne probacijske službe“.

Hrvatska probacijska služba u desetljeću svojeg djelovanja izrasla je u službu koja ima centralnu ulogu u socijalnoj integraciji počinitelja kaznenih djela, ali i zaštitu zajednice. Rezultati i uspjesi službe prepoznati su u međunarodnim okvirima što je priznanje svim probacijskim službenicama i službenicima ali isto tako i suradnim institucijama kao što je Ustanova "Dobri dom" Grada Zagreba (Ugovorom o postojanju zajedničkog interesa za izvršavanjem rada za opće dobro na slobodi između Ministarstva pravosuđa i Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba od svibnja 2006. omogućeno je izvršavanje kaznenopravne sankcije rada za opće dobro na slobodi).

Izvor: https://mpu.gov.hr

Na konferenciji su prikazani postignuti rezultati i iskoraci u unaprjeđenju pravosudne infrastrukture, elektroničkih usluga pravosuđa kroz uvođenje elektroničkog nadzora i upotrebe VR-a u edukaciji probacijskih službenika, povećanju kompetencija sudaca i jačanja zaštite ljudskih prava. Ispred ustanove na međunarodnoj projektnoj konferencije prisustvovala je Katarina Radat, dipl. soc. radnik, šefica Odsjeka za socijalnu skrb.

Pristupačnost