Grad Zagreb uveo 11 mjera za suzbijanje siromaštva: socijalna politika Grada Zagreba je nadstandard

Grad Zagreb uveo 11 mjera za suzbijanje siromaštva: socijalna politika Grada Zagreba je nadstandard

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, 18. i 19. listopada 2023. Grad Zagreb organizira dvodnevnu konferenciju „Slika siromaštva u gradovima i županijama“ s ciljem osvještavanje stručne javnosti o problemu siromaštva. Fokus je na ono što mogu učiniti gradovi i županije.

Podaci za Republiku Hrvatsku ukazuju na prisutnost siromaštva u našem društvu sa stopom rizika od siromaštva koja se unatrag nekoliko godina kreće oko 18%. U Gradu Zagrebu, stopa rizika od siromaštva u posljednjih nekoliko godina se smanjuje pa je u 2020. iznosila 18,5%, u 2021. godini 11,6%, a u 2022. godini 9,5%.

“Važno je osvijestiti da iza ovih brojki stoje ljudske sudbine pojedinaca, obitelji, djece i ta nas spoznaja motivira da radimo na suzbijanju siromaštva, jer je to odraz naše društvene, ali i moralne odgovornosti. Moramo učiniti više u borbi protiv siromaštva, posebice siromaštva starijih osoba i djece“, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

„Osim osvještavanja javnosti o problemu siromaštva ovom konferencijom želi se potaknuti razmjenu znanja o praćenju siromaštva, modelima prevencije i njegova suzbijanja u gradovima i županijama kao i progovoriti o učincima mjera i aktivnosti koje su usmjerene građanima u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti“, dodala je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.

„Svjesni smo da je proračun Grada Zagreba puno veći u odnosu na ostale gradove i županije, no socijalna politika je puno više od osiguranja materijalnih sredstava. Zato kontinuirano pratimo životni standard sugrađana te usklađujemo naknade i usluge sukladno potrebama korisnika, ali i promišljamo strateški i dugoročno“, istaknuo je gradonačelnik Tomašević.

Uz strateško opredjeljenje, ključne su mjere i aktivnosti koje Grad Zagreb osigurava građanima i građankama, a to je široka lepeza socijalnih, zdravstvenih i obrazovnih usluga i prava u cilju prevencije rizika od siromaštva i socijalne isključenosti.

Mjere za suzbijanje siromaštva

Potaknut posljedicama pandemije Grad Zagreb je u svrhu što boljeg usmjeravanja budućeg djelovanja donio Zagrebačku strategiju borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2025. Time je postao prvi grad u Republici Hrvatskoj koji je osmislio i usvojio strateški dokument koji je isključivo posvećen prevenciji siromaštva i socijalne isključenosti.

Tijekom 2022. godine Grad Zagreb je uveo pet mjera usmjerenih ka najranjivijim sugrađanima:

• Novčana naknada za korisnike nacionalne naknade za starije osobe
• Naknada za troškove stanovanja za korisnike prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
• Naknada za korisnike doplatka za djecu
• Pravednije ostvarivanje prava za osobe s invaliditetom – ujednačavanje iznosa korisnika doplatka za pomoć i njegu i korisnika osobne invalidnine
• Pravo na prehranu u pučkoj kuhinji korisnicima novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.

U 2023. godini uvedeno je šest mjera za suzbijanje siromaštva:

• proširen je obuhvat korisnika prava na novčanu naknadu umirovljenicima
• uvećane su novčane naknade djeci korisnicima doplatka za pomoć i njegu
• uvećane su novčane naknade korisnicima osobne invalidnine
• proširen je obuhvat korisnika prava na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a umirovljenicima
• uvedena je besplatna mjesečna pokazna karta ZET-a žrtava nasilja u obitelji
• u svrhu suzbijanja energetskog siromaštva uvedeno je i novo pravo na energetski paket za korisnike naknade za troškove stanovanja.

Ovim novim mjerama koje su uvedene kroz Odluku o socijalnoj skrbi, u 2022. i 2023. obuhvaćeno je oko 20.000 novih korisnika, a u Proračunu za 2023. za socijalna prava i usluge osigurano je oko 20.000.000,00 eura.

„Socijalna politika je niz mjera koje moraju pomoći kada je pomoć najpotrebnija, olakšati životne nedaće, ali i osigurati dostojanstvo čovjeka. To je ono što je u fokusu mjera koje Grad Zagreb provodi“, naglasio je gradonačelnik Tomašević.

Konferenciji su ispred Dobrog doma prisustvovali Vesna Tomić, Katarina Radat, Mile Novačić i Alen Župan."

Pristupačnost