4. Kongres sanitarne profesije s međunarodnim sudjelovanjem

4. kongres sanitarne profesije (Hrvatska, Biograd na moru, 19.10.-21.10.2023.) još jednom je pokazao važnost ove struke u očuvanju i promicanju općenito zdravog života te zaštite okoliša i sigurnosti hrane.
4. Kongres sanitarne profesije s međunarodnim sudjelovanjem

Cilj ovog Kongresa je pokazati sanitarnu profesiju kao neophodnu kariku u sustavu zdravstvene zaštite ali isto tako i u drugim područjima, koja djeluje u cilju podizanja svijesti ljudi u praktično-aplikativnom smislu kroz promicanje važnosti zdravog načina života, kao prevencija i očuvanje zdravlja, kako pojedinca tako i cijele zajednice. Zahvaljujući sudjelovanju stručnjaka sanitarne profesije i srodnih struka iz drugih zemalja, kongres je imao međunarodni značaj, što je u konačnici omogućilo potrebnu razmjenu iskustava i stečenih znanja. Zajedničkim radom možemo unaprijediti i očuvati zdravlje pojedinca i zajednice te pronaći odgovore na pitanja s kojima se susrećemo u svakodnevnom radu. Unazad 20 godina postojanja, Ustanova kao dio socijalne politike Grada Zagreba, primjenjuje vrlo visoke standarde zdravstveno i sanitarno – higijenske zaštite s ciljem svakodnevnog provođenja socijalnih usluga kroz zdravstveno ispravan i siguran finalni proizvod. Disruptivna kriza izazvana pandemijom COVID-19, potresom i velikim brojem raseljenih osoba, promijenila je dosadašnju paradigmu ponašanja i rada te još jednom pokazala društvenu važnost razvoja i implementacije socijalnih usluga u zajednici kao nužnosti u vidu pomoći u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba građana (pomoć u paketima hrane, toplom obroku, dostava ručka starijim osobama u kuću) u socijalno zaštitnoj potrebi. Svaki subjekt u poslovanju s hranom dužan je uspostaviti sustav samokontrole u skladu s uvjetima i procesima u objektu temeljen na dobroj higijenskoj praksi i načelima HACCP-a. Kontinuirano praćenje kritičnih kontrolnih točaka i provođenje korektivnih mjera doprinosi navedenom cilju, posebice u kriznim situacijama kroz dulje vremensko razdoblje.

Cilj uspostavljenih sustava samokontrole je prevencija i smanjenje rizika od potencijalnih opasnosti na najmanju moguću mjeru te stavljanje naglaska na zdravu i sigurnu hranu te isto takvo okruženje. Uspostava učinkovitog sustava samokontrole u kriznim situacijama moguća je samo ako su prethodno uspostavljeni preduvjeti, te dobra higijenska i proizvođačka praksa nadograđena zdravstvenim i sanitarno - higijenskim sigurnosnim protokolima koji su uz marljiv rad djelatnika DOBROG DOMA, omogućili kontinuiranu pripremu i distribuciju 3,11 milijuna toplih obroka tijekom 1020 dana (bez prekida) za ranjive skupine građana grada Zagreba, građane stradale u potresu, raseljene osobe, zdravstvene službe, pripadnike službe civilnih zaštite i vatrogasnih jedinica.

Uz daljnji dodatni oprez i primjenu mjera zaštite zdravlja korisnika usluga i zdravlja djelatnika, pojedine implementirane „krizne“ epidemiološke mjere i dalje su sastavni dio zdravstvenih i sanitarno – higijenskih sigurnosnih protokola u HUMANOM okviru djelovanja Ustanove kroz SIGURNOST, KVALITETU, DOSTUPNOST, UČINKOVITOST, POUZDANOST, ODGOVORNOST I POVJERENJE koji su u središtu svake naše odluke.

Pristupačnost